Kourou (Guyane) Lancement Ariane 1 – Vol L5 – 09 Septembre 1982 Enveloppe ESA (Sirio 2)

6,00

Circulation – Enveloppe ESA (Sirio 2) vol Ariane 1 – Vol L5

Réf : 9010068

What do you want to do ?

New mail

Description

What do you want to do ?

New mail

- Kourou (Guyane) Lancement Ariane 1 – Vol L5 - 09 Septembre 1982 Enveloppe ESA (Sirio 2)Numérisation 20191222 25 - Kourou (Guyane) Lancement Ariane 1 – Vol L5 - 09 Septembre 1982 Enveloppe ESA (Sirio 2)

ARIANE 1 –Vol L5 –  Satellite Marecs B – Satellite Sirio 2 (Echec)